[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายอำนาจ บุญทรง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
"เครือข่ายความคิดพันธมิตรความรู้" เว็บไซต์แมงมุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของครูและบุคลากรในสังกัดเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมกันเรียนรู้เป็นเครือข่ายที่เกิดจากมิตรภาพที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเครือข่ายที่เหนียวแน่น ดุจดังใยแมงมุม ด้วยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนา สรรค์สร้าง "เด็กไทย" ให้เป็นคนดีของสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก"

ไฟล์ word สำหรับ Dow....
แบบคัดกรองบุคคลที่มี....
การจัดทำแผนการศึกษาเ....
ไฟล์แบบฟอร์มแผน IEP(....
ถอดประสบการณ์งานประช....
นศ.ม.ปทุมธานี สาขาหน....
ทักษะการว่ายน้ำและกา....
เสวนาระบบประกันคุณภา....
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ....
ค่ายอัจฉริยภาพทางวิท....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 5
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายมานพ ปัทมปราณี 11
 สมยศ เหลืองอุบล 1
 นายอำนาจ บุญทรง 0
 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 0
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
50 คน
สถิติปีนี้
159 คน
สถิติทั้งหมด
302 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
งานระบบประกันคุณภาพฯ
บูรณาการ
การศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ดร.สมควร สีชมภู อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มานิเทศการถอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอน และติดตามโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการ คณะครูให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน


         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ได้ถอดประสบการณ์การปลูกพืชผักสวนครัว ให้นักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนและแบ่งให้นักเรียนนำไปประกอบอาหารที่บ้าน ผลปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

ไฟล์ word สำหรับ Download แบบคัดกรองบุคคล
    ไฟล์ word สำหรับ Download แบบคัดกรองบุคคล.....อ่านต่อ

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
    แบบคัดกรอง.....อ่านต่อ

การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
    แผน IEP.....อ่านต่อ

ไฟล์แบบฟอร์มแผน IEP(LPG1)
    แผน IEP.....อ่านต่อ

ถอดประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์
    วิทยากรภายนอก มาถอดประสบการณ์นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ.....อ่านต่อ

นศ.ม.ปทุมธานี สาขาหนองสองห้องร่วมศึกษาดูงาน
    นศ.ม.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 48 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
๓๓๓ หมู่ ๔ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
ผู้ดูแลระบบ : นายมานพ ปัทมปราณี โทร ๐๘๑๗๒๐๐๘๔๖